Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

17 czerwca 2009, 22:00

1245332938

Poseł Bogusław Sonik wziął udział w konferencji NEUF 2009 – Nowa Energia User Friendly zorganizowanej 18 czerwca w Warszawie przez firmę Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., Stowarzyszenie ETA oraz Instytut im. E. Kwiatkowskiego.
Poseł Sonik zabrał głos podczas sesji poświęconej europejskiemu wymiarowi pakietu klimatycznego.