Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Obrady VII Forum Energetycznego

29. listopada 2012

W dniach 29. listopada – 1. grudnia 2012 roku w Sopocie odbędzie się VII Forum Energetyczne, którego gościem w pierwszym dniu obrad będzie m.in. europoseł Bogusław Sonik. Forum stanowi platformę dyskusji dla gości ze sfery polityki, sektora biznesowego i przedstawicieli środowisk eksperckich. W tym roku uczestnicy konferencji będą zastanawiać się przede wszystkim jak połączyć ochronę klimatu z poprawą efektywności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

Spotkanie otworzą wykłady inauguracyjne wygłoszone przez posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego. Bogusław Sonik wraz  z m.in.  Piotrem Woźniakiem, Głównym Geologiem Kraju weźmie natomiast udział w panelu dyskusyjnym – Naturalny, ciekły, łupkowy- z jakiego gazu będzie żyła Europa? . Poprzedzi go prezentacja raportu Marii Ciechanowskiej, Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu, pt. Uwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych.  Po wysłuchaniu ustaleń raportu paneliści będą starali się wykazać, że tylko przy eksploatacji na szeroką skalę alternatywnych źródeł energii, będzie można zaspokoić stale rosnące potrzeby europejskich konsumentów.