Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 kwietnia 2008, 22:00

16 kwietnia 2008 roku w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja poświęcona kwestiom dotyczącym funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w szczególności zaś wpływu „Natury 2000” na rozwój regionów. Jak mówi uczestniczący w spotkaniu wicestarosta powiatu nowotarskiego Maciej Jachymiak, uczestnicy konferencji skupili się głównie na omówieniu negatywnych i pozytywnych praktyk, mających miejsce podczas wdrażania „Natury 2000”. Wzorem dobrych praktyk, polegających na znajdowaniu wyjścia z sytuacji pierwotnie konfliktowych, może być wdrażanie „Natury 2000” w takich krajach, jak Niemcy, Dania, Anglia czy Słowacja, zaś przykładu negatywnych praktyk dostarcza wprowadzanie programu na terenie Szkocji, Rumunii i – niestety – Polski.

Uczestnicy spotkania rozważali wiele kluczowych dla funkcjonowania Natury 2000 zagadnień – m. in. poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy wdrażanie programu Natura 2000 może zahamować rozwój społeczności lokalnych, jak znaleźć kompromis między ochroną środowiska a rozwojem lokalnym, a także czy Komisja Europejska będzie skłonna zmienić wcześniej podjęte decyzje, jeśli okażą się one utrudnieniem dla rozwoju regionów. Według Macieja Jachymiaka istnieje taka możliwość, choć Komisja podkreśla, że korygowanie wcześniejszych ustaleń nie powinno stać się powszechną praktyką. „To stanowisko trochę nas martwi” – komentuje Maciej Jachymiak – „W innych krajach podstawą wprowadzania „Natury 2000″ był dialog. W Polsce ten element, został pominięty; nie została uruchomiona procedura konsultacji społecznych” – dodaje.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych programów Unii Europejskiej. Jak mówi poseł Bogusław Sonik, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w Parlamencie Europejskim „wdrażanie programu Natura 2000 wymaga przyjęcia optymalnych rozwiązań poprzedzonych merytorycznymi konsultacjami, w które ma zostać zaangażowana wyspecjalizowana instytucja naukowa. Taki sposób działania daje nadzieję na uniknięcie błędów w rodzaju tych, które popełniono w trakcie pierwszego etapu zgłaszania obszarów do Sieci Ekologicznej Natura 2000”.

W Polsce na konieczność uregulowania kwestii związanych z funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 uwagę zwrócił dopiero obecny rząd. Przygotowywany przez Ministerstwo Środowiska „Pakiet działań dla Natury 2000 w Polsce” to szansa, by Program Natura 2000 przestał być odbierany przez społeczności lokalne jako zagrożenie dla ich rozwoju. W konferencji wzięli udział: Danuta Hübner – Komisarz UE odpowiedzialna za politykę regionalną, Stavros Dimas – Komisarz UE odpowiedzialny za ochronę środowiska, dr Maciej Trzeciak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody, a także przedstawiciele samorządów lokalnych oraz eksperci z Polski, Słowacji, Hiszpanii, Szkocji, Rumunii i Austrii. Reprezentantami polskich samorządów byli: Burmistrz Zakopanego Janusz Majcher, Wójt Milówki Józef Bednarz, Wicestarosta powiatu nowotarskiego Maciej Jachymiak i Sekretarz powiatu nowotarskiego Marek Wierzba.