Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 maja 2009, 22:00

„Nasze pięć lat 

7 maja dobiega końca ostatnia sesja w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Kończy się okres prac parlamentarnych, rozpoczyna kampania wyborcza przed czekającymi nas za miesiąc eurowyborami – drugimi, w których Polacy wybiorą swych przedstawicieli. Ostatnia sesja tej kadencji zbiega się w czasie z piątą rocznicą rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód.

Rejestr korzyści

O piątej rocznicy historycznego rozszerzenia UE o kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Cypr i Maltę mówił, rozpoczynając ostatnią sesję plenarną, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering. Podkreślił, że rozszerzenie podniosło standard życia w nowych państwach członkowskich, a gospodarce europejskiej dało impuls do rozwoju…”

Źródło: Dziennik Polski, 11 maja 2009

Załączniki

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2009_05_11_DP_NASZE_PIEC_LAT.pdf