Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Bilans działalności Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika

Szanowni Państwo,

właśnie rozpoczyna się 10. już rok mojej pracy na forum Parlamentu Europejskiego oraz w regionie małopolsko- świętokrzyskim. Dlatego przedkładam Państwu podsumowanie mojej dotychczasowej pracy w bieżącej kadencji 2009-2014 oraz zachęcam do zapoznania się z jej wynikami. Cieszę się, że dzięki Waszemu zaufaniu mogę reprezentować Was na forum Parlamentu Europejskiego.  Życzę przyjemnej lektury!

Jestem sprawozdawcą raportu o gazie łupkowym, zwanym już powszechnie „raportem Sonika”, który został przyjęty przez Parlament Europejski jesienią 2013 roku. Akceptacja mojego raportu przez PE oznacza zielone światło dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce, co stanowi szansę dla naszego kraju na pozyskiwanie bezpiecznej i taniej energii. Pracom nad raportem poświęciłem niemal rok uczestnicząc w debatach i konferencjach, prowadząc konsultacje, a także spotykając się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalną społecznością oraz firmami wydobywczymi. Wynegocjowany przeze mnie dokument jest rzetelny i obiektywny, ale przede wszystkim służy polskiemu interesowi.

Przyczyniłem się do zmiany prawa unijnego na wzór ostrzejszych, polskich przepisów. Dzięki mojej interwencji problemem zainteresowała się Komisja Europejska i wpisała tak zwane dopalacze na listę szkodliwych substancji.

Już podczas wstępnych prac nad umową ACTA wyrażałem sprzeciw wraz z niektórymi polskimi europosłami wobec sposobu ich prowadzenia, a zwłaszcza braku przejrzystości w negocjacjach, dowodem tego jest – podpisana także przez mnie – rezolucja z marca 2010 roku.

Jestem autorem rezolucji dot. walki z przemytem narkotyków i przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej. Parlament Europejski opowiada się  za stworzeniem bardziej jednolitych ram prawnych, które pomogą w skuteczniejszej walce z przemytem narkotyków zarówno w krajach UE, jak i na całym świecie. Chodzi nam nie tylko o walkę z grupami przestępczymi, ale przede wszystkim o walkę z plagą narkomani.

Rozwój polskiej energetyki i przemysłu był dla mnie zawsze kluczową kwestią. Jako członek Komisji Ochrony Środowiska w PE muszę także dbać o to, by ograniczać negatywne oddziaływanie tych sektorów na środowisko naturalne. Nie uważam jednak, aby ochrona klimatu musiała zawsze hamować rozwój przemysłu i energetyki i co najważniejsze obciążać nasze portfele. Moim zdaniem przyjazna, bezpieczna i tania energia jest podstawowym elementem zrównoważonego rozwoju. Przeciwstawiam się więc propozycjom, których celem nie jest tyle ochrona środowiska, co nieuzasadnione powstrzymywanie rozwoju przemysłu. Złożyłem więc poprawki odrzucające propozycję Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia opóźnień sprzedaży części pozwoleń na emisję CO2. Mówiąc w największym skrócie KE chciała doprowadzić do zwiększenia stawek za usprawnienia do emisji dwutlenku węgla, co dla polskiej gospodarki mogłoby się okazać niemal katastrofalne.

Czynnie zaangażowałem się w kampanię na rzecz poprawy zanieczyszczonego krakowskiego powietrza. W tym celu uczestniczyłem w licznych konferencjach, w tym m.in. w debacie w ramach Krakowskich Spotkań Europejskich pt. Co dalej z krakowskim powietrzem?, w której razem z ekspertami staraliśmy się wypracować konkretne rozwiązania dla zapewnienia ochrony czystości powietrza w Krakowie. Problem krakowskiego smogu poruszałem również na forum mediów, choćby w audycji Bez krawata emitowanej na antenie TVP Kraków.

W 2010 roku Parlament Europejski przyjął moje sprawozdanie w sprawie ograniczenia ilości niebezpiecznych substancji wykorzystywanych w sprzęcie elektronicznym i elektrotechnicznym. Nowe zasady spowodują, że obowiązkiem stosowania bezpiecznych dla zdrowia i środowiska substancji objęci będą wszyscy producenci sprzętu elektrycznego w UE.  Pracowałem także nad niedawno przyjętą dyrektywą w sprawie odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Aktywnie uczestniczyłem w pracach nad rozporządzeniem dotyczącym zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu dla krajów Unii Europejskiej. Te nowe przepisy to większa szansa, że w wypadku kolejnego kryzysu gazowego, żaden kraj nie pozostanie bez pomocy i wsparcia.

Wraz z Piotrem Borysem zorganizowałem w Parlamencie Europejskim Przegląd Polskich Filmów. W ramach pokazów, które odbywały się w czasie polskiej prezydencji, zaprezentowaliśmy kilkanaście filmów, w tym przedpremierowo najnowszy obraz Agnieszki Holland „W ciemności”, a także m.in. „Młyn i krzyż” Lecha Majewskiego, „Czarny czwartek” Antoniego Krauzego i „Salę samobójców” Jana Komasy. Przegląd, którego współorganizatorami były Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Instytut Dziedzictwa, zainaugurowała debata z udziałem m.in. Agnieszki Holland, Lecha Majewskiego, Roberta Więckiewicza i Agnieszki Odorowicz.

Apelując do czeskiej prezydencji doprowadziłem do przyznania przez Komisję Europejską dodatkowych środków finansowych w wysokości 4 mln euro na działalność Muzeum w Auschwitz-Birkenau. Dzięki tym środkom uda się zapobiec niszczeniu Muzeum.

Wystawa, którą otwarto 13 kwietnia 2010 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, była już moim kolejnym przedsięwzięciem, służącym upowszechnianiu wiedzy o zbrodni katyńskiej. Ekspozycję pierwotnie mieli otwierać Andrzej Przewoźnik (sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) i Andrzej Sariusz-Skąpski z Federacji Rodzin Katyńskich. Obaj zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Ta tragedia sprawiła, że wystawa poświęcona ofiarom Katynia przybrała podwójną wymowę i stała się także formą uczczenia pamięci ofiar katastrofy.

Apelowałem w 2010 roku do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o opracowanie raportu na temat sytuacji Polaków na Litwie, gdzie prawa mniejszości polskiej są notorycznie łamane. 

Z ramienia Unii Europejskiej obserwowałem przebieg referendum niepodległościowego, które w dniach 9-15 stycznia 2011 r. odbyło się w południowym Sudanie.

Przede mną ostatni rok pracy w PE, w którym oprócz spraw bieżących mam zamiar nadal poświęcać się przede wszystkim kwestii gazu łupkowego, jak również innym istotnym sprawom, jak np. dyrektywa tytoniowa. Warto podkreślić, że jest ona szczególnie istotna dla Polski, będącej jednym z największych producentów tytoniu. Dlatego należy nadać dyrektywie taki kształt, by jednocześnie przyczyniła się do ochrony zdrowia obywateli i uwzględniła sytuację polskich plantatorów tytoniu.

SONIK W LICZBACH

– 152 razy wystąpiłem na forum Parlamentu Europejskiego. Broniłem w nich polskiej racji stanu, demokracji i wolności w innych krajach oraz ważnych dla całej Europy projektów z zakresu polityki energetycznej i ochrony zdrowia i środowiska

–  Współtworzyłem ponad 100 rezolucji, istotnych dla całej UE

–  Skierowałem 33 pytania do Komisji Europejskiej oraz liczne pisemne deklaracje

–  Byłem autorem poprawek do kilkudziesięciu sprawozdań

– Już 400 osób wyjechało na moje zaproszenie do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli w ramach wyjazdów studyjnych, a kolejne wyjazdy już przed nami.

– Ponad 200 osób wzięło udział we wszystkich edycjach organizowanego przeze mnie konkursu na staż praktyczny w moim biurze poselskim w Brukseli. W tej kadencji kolejna edycja naboru!

Sonik dla Regionu

Poseł Sonik skutecznie zabiegał na rzecz modyfikacji szlaków transportowych TEN-T w Unii Europejskiej, które połączyłyby południową Polskę z portami Morza Czarnego. Dzięki temu Komisja Europejska w 2012 roku do sieci TEN-T włączyła linię kolejową Podłęże – Tymbark – Nowy Sącz – Muszyna – granica polsko-słowacka. Jeśli uda się sfinalizować projekt, umożliwi on nie tylko wykorzystanie potencjału społeczno-ekonomicznego regionu, lecz usprawni także ruch towarowy pomiędzy Polską, Rumunią, Słowacją i Węgrami.

Poseł Sonik aktywnie promuje Polskę, Małopolskie i Świętokrzyskie, m.in. co roku organizując cieszący się dużą popularnością Pokaz Tradycji Bożonarodzeniowych w Parlamencie Europejskim , czy też angażując się w organizację innych wydarzeń kulturalnych.

Poseł Bogusław Sonik zaapelował do ministra Jerzego Millera o wydanie zgody na pobyt w Polsce zagrożonej deportacją mongolskiej rodziny Batdavaa, która od 11 lat mieszka w Krakowie. Interwencja odniosła skutek: 4 lutego 2011 r. Urząd ds. Cudzoziemców wydał rodzinie Batdavaa zgodę na legalny pobyt w Polsce.

Kwesta na Cmentarzu Rakowickim – każdego roku, 1 listopada  Poseł Sonik bierze udział w kweście na rzecz odnowy zabytków Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Szlachetna      Paczka – Poseł Sonik zaangażował się w organizowaną  przez Stowarzyszenie Wiosna każdego roku      przed Świętami Bożego Narodzenia akcję „Szlachetna Paczka” wspierającą      potrzebujące rodziny. Poseł Sonik w tym roku wsparł dwie rodziny z      województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Kup mnie      dla idei – w związku z 21. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej      Pomocy Poseł Sonik wziął udział w aukcji „Kup mnie dla idei” przekazując      na licytację mapę Europy z początku XX wieku.

Zbiórka      dla Burka – Poseł Sonik zorganizował zbiórkę karmy i koców dla      zwierząt z Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, by pomóc      bezdomnym zwierzętom przetrwać zimę.

Pełną wersję podsumowania działalności znajdą Państwo tutaj.