Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Sejm będzie m. in. kontynuować rozpatrywanie zmian, które pomogą przeciwdziałać problemowi porzucania odpadów i pożarów wysypisk. Zaplanowano również debatę nad wykonaniem budżetu państwa w 2017 r. Izba rozpatrzy także propozycje ustanowienia patronów roku 2019.

Więcej informacji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=B951981C1EB96CADC12582BF001E0FC0