Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

22 marca 2009, 23:00

1238078540

23 marca Wioletta Turkot i Adrian Adamczyk zostali wybrani najsympatyczniejszymi uczniami Zespołu Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.
Nagrodę rzeczową dla najsympatyczniejszej uczennicy ufunował a następnie wręczył Poseł Bogusław Sonik.

SERWISY