Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Podczas dzisiejszej (28.02.2013) nadzwyczajnej debaty na temat koniny w unijnym łańcuchu dostaw żywności w ramach komisji ENVI Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, Tonio Borg przedstawił plany Komisji Europejskiej w sprawie ostatnich doniesień o śladach koniny w wyrobach z mięsa wołowego na terenie UE.

Komisarz potwierdził, że KE planuje przeprowadzenie testów we wszystkich krajach członkowskich. Jeden rodzaj testów ma za zadanie wykrycie koniny, sprawdzając czy standardy dot. etykietowania zostały zachowane oraz drugi na obecność fenybutazonu w koninie. Testy będą trwały miesiąc, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa miesiące, a pierwsze wyniki powinny zostać przedstawione KE 15 kwietnia. Komisarz podkreślił, że wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej bezzwłocznie, ponieważ krzywda wyrządzona konsumentom może być zredukowana jedynie dzięki przejrzystości informacji.

Borg wielokrotnie zaznaczył, że legislacja w tym wypadku zadziałała poprawnie, gdyż nie było problemu z określeniem gdzie i kiedy mięso było transportowane.  Według Komisarza problem tkwi we wdrożeniu i egzekwowaniu prawa, a nie w samym ustawodawstwie. W związku z tym KE proponuje modernizację i zaostrzenie oficjalnych kontroli łańcucha dostaw żywności. Państwa członkowskie będą miały obowiązek nałożenia kar finansowych odpowiednich do naruszeń prawa i proporcjonalnych do szkód poniesionych w skutek łamania przepisów.

Więcej w tym temacie znajdą Państwo tutaj.

Całość spotkania w relacji video można zobaczyć tu.