Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Temat dyrektywy tytoniowej ponownie pojawił się na forum Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawcznyni Linda McAvan (S&D) przedstawiła swój raport, a członkowie Komisji mają czas do 8 maja na złożenie swoich poprawek.

Linda McAvan w swoim wystąpieniu podkreśliła, że jest za zakazem dodawania do tytoniu składników aromatyzujących, ponieważ zachęca to do sięgnięcia po papierosa. Sprawozdawczyni jest również za wprowadzeniem jednolitych opakowań na wzór australijski, czyli z umieszczeniem na nich odstraszających obrazków. Ponadto, brytyjska eurodeputowana jest za wprowadzeniem zakazu tzw. slimów oraz handlu transgranicznego wyrobami tytoniowymi.

Z kolei Karl – Heinz Florenz, sprawozdawca – cień z Europejskiej Partii Ludowej, stwierdził, że określenie w dyrektywie wymiarów opakowania to krok za daleko. Jego zdaniem należy ograniczyć się do procentowego określenia powierzchni opakowania zarezerwowanej dla informacji ostrzegawczych. Poza tym opowiedział się za sporządzeniem listy zakazanych dodatków do tytoniu, która będzie podlegała okresowej aktualizacji.

Należy podkreślić, że znakomita większość posłów zabierających głos w trakcie debaty zgodziła się z poprawkami proponowanymi przez Lindę McAvan. Natomiast różnice zdań, które się pojawiły, dotyczyły papierosów elektronicznych oraz snusu, czyli odmiany tytoniu szczególnie popularnego w Szwecji. Pierwsza z tych kwestii zostanie kompleksowo omówiona podczas warsztatów poświęconych e-papierosom, które zaplanowane są na najbliższy wtorek, 7 maja.