Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 listopada 2010, 23:00

Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego ogłasza nabór na staż praktyczny w Biurze Poselskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Wstępnym warunkiem ubiegania się o sześciotygodniowy płatny staż praktyczny w Biurze Posła Bogusława Sonika w Parlamencie Europejskim w Brukseli jest nadesłanie w terminie do 30 listopada 2010 r.: cv, listu motywacyjnego, eseju o objętości 8-12 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę maszynopisu, nie licząc bibliografii i przypisów) dotyczącego jednego z poniższych tematów:

oraz listów referencyjnych.

Wymienione dokumenty należy przesyłać na adres mailowy media@boguslawsonik.pl do dnia 30 listopada 2010 r.

Potwierdzenie przez organizatora drogą mailową otrzymania dokumentów stanowi warunek wstępny udziału w naborze. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 15 grudnia 2010r.

Nabór adresowany jest do