Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

7 stycznia 2006, 23:00

Logope

Na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Lipnicy Wielkiej debata z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika toczyła się wokół aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i w Unii Europejskiej. Sonik przedstawił zebranym stanowisko EPL-ED wobec „kryzysu gazowego”, omówił prace nad projektem budżetu Unii Europejskiej na lata 2007- 2013 oraz poruszył kwestie związane z dostępem do europejskich środków pomocowych.