Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 grudnia 2007, 23:00

„Nie istnieje żadne fatum, które skazywałoby nas na podrzędną rolę w Unii. Dzisiejsza polityka europejska jest przestrzenią do zdobycia. Liczą się, oprócz siły ekonomicznej i demograficznej, wyobraźnia i determinacja.

Sformułowany przez Marka Cichockiego postulat odzyskania przez Polskę podmiotowej roli w Europie wzbudził mocne i krótkotrwałe emocje: polemizowali z nim Dariusz Rosati i Dariusz Rosiak. Po czym dyskusja wygasła. Tymczasem idzie o sprawy niezmiernie ważne: o kształt naszej polityki zagranicznej i szerzej – o samoświadomość polityczną. Aby jednak debata miała sens, należy precyzyjnie określić, o czym mówimy. Czym ma być owa podmiotowość? Czemu ma służyć? A może jest wartością sama w sobie? Jakimi atutami dysponujemy, aby ją osiągnąć?”

Źródło: Rzeczpospolita, 29 grudnia 2007

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2007_12_29_RP_NA_GLOSOWANIACH_SWIAT_SIE_NIE_KONCZY.pdf