Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu (na piśmie)

5. lipca 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Prezentowana w raporcie ambitna polityka klimatyczna UE i podniesienie do 30% redukcji emisji dwutlenku węgla do 2020 roku nie uzyskała dzisiaj większości. Jest to dowód na to, że nie tylko Polska, ale i gros innych państw członkowskich sprzeciwia się podwyższaniu celów redukcyjnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma obecnie podstaw do podjęcia decyzji o zwiększeniu celu redukcyjnego UE. W celach UE zapisane jest jedynie zobowiązanie do zmniejszenia emisji o 20%. Działania mające na celu dalsze podnoszenie celów redukcyjnych przynoszą szkodę całemu przemysłowi europejskiemu.

Pod presją polityki klimatycznej przemysł będzie przenosił się do krajów, które prowadzą bardziej zdroworozsądkową politykę w tym zakresie. Globalnie nie zmniejszy to emisji szkodliwych dla klimatu.