Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej , który rozpoczął oficjalne rozmowy z Komisją Europejską na temat wykorzystania funduszy z budżetu UE na lata 2014-2020. Rozmowy dotyczą umowy partnerstwa – kontraktu w którym Polska opisuje w jaki sposób zrealizuje swoje cele rozwojowe przy wykorzystaniu unijnych pieniędzy.

Największa część funduszy europejskich dla Polski w latach 2014-2020 rozdysponowana zostanie w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”. Pozostałe realizowane za unijne pieniądze programy to m.in. „Inteligentny Rozwój”, „Polska Cyfrowa” oraz „Wiedza, Edukacja, Rozwój” – program zastępujący „Kapitał Ludzki”.

Na bazie umowy partnerskiej tworzone są też krajowe i regionalne programy operacyjne, określające w jaki sposób fundusze unijne trafiają do beneficjentów – m.in. samorządów i przedsiębiorstw.

Ostateczna wersja umowy partnerstwa zostanie sformułowana po konsultacjach, m.in. z marszałkami województw.