Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 – 13.03.2014r. – sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w StrasburguPe1_european%20union%202012%20pe-epParlament Europejski, StrasburgPrzed nami kolejna sesja plenarna w Strasburgu. Relację z posiedzeń można śledzić na żywo na stronach Parlamentu Europejskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej wybranymi agendami:Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) 10 marca będzie głosowane porozumienie z przedstawicielami Rady, odnośnie ulokowania nowej siedziby Europejskiego Kolegium Policyjnego w Budapeszcie. Komisja będzie również głosować nad tekstem uzgodnionym przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich na teren UE, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) 10 marca Komisja będzie debatować nad przyznaniem pakietu pomocy dla Ukrainy w wysokości 11 miliardów euro, głosowanie w środę. W omawiana będzie również kwestia rosyjskiej inwazji na Krym.Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności (ENVI) 10 marca w Strasburgu Komisja będzie głosować nad trzema sprawozdaniami legislacyjnymi dotyczącymi: bezpiecznego i ekologicznego recyklingu statków, ograniczeniem stosowania lekkich torebek plastikowych i za poprawką zmieniającą rozporządzenie dotyczące technicznej realizacji Protokołu z Kioto. Komisja przyjmie również projekt uchwały w sprawie strategii UE dotyczącej alkoholu.Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) 10 marca w Strasburgu Komisja omówi tekst jednolity w sprawie Statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. Ostateczna wersja tekstu jest wynikiem ostatniej rundy negocjacji pomiędzy Parlamentem, Radą i przedstawicielem Komisji z dnia 25 lutego.W tym tygodniu:Lepsza ochrona danychKomputer_european%20union%202012%20pe-ep_podpisanePodczas sesji plenarnej w dniach 11-12 marca Parlament Europejski będzie dyskutować i głosować w sprawie sprawozdań dotyczących reformy unijnych przepisów o ochronie danych, wraz z raportem podsumowujących dochodzenie w sprawie masowej, elektronicznej kontroli obywateli UE. Z tej okazji serwis prasowy PE organizuje spotkanie informacyjne dla dziennikarzy.Walka z praniem brudnych pieniędzy11 marca, we wtorek maja zostać przegłosowane nowe przepisy zapobiegające praniu brudnych pieniędzy.Nowe rozwiązania zakładają m.in. konieczność ujawniania faktycznych właścicieli firm oraz funduszy działających na terenie Unii Europejskiej. Celem wprowadzanych przepisów jest ułatwienie wykrywania oszustw podatkowych. Spod nowych regulacji wyłączone zostały kasyna, państwa członkowskie mogą wyłączyć spod regulacji inne usługi hazardowe niskiego ryzyka.Pakiet podróżny800px-african_passport_stampsWe wtorek Parlament Europejski będzie debatował nad  prawami uczestników wycieczek zorganizowanych. Omówione zostaną m.in. gwarancje powrotu do kraju dla wczasowiczów, których biuro podróży upadło podczas pobytu za granicą, oraz zobligowanie organizatorów wycieczek do zwrotu pieniędzy w sytuacji znaczących zmian cen lub terminów lotu po dokonaniu zakupu przez podróżnych.  Współpraca KE, EBC i MFWWedług PE działalność Troiki uratowała cztery kraje UE przed skutkami kryzysu ekonomicznego. Podczas jej działaności pojawiły się jednak pewne błędy i uchybienia.Parlament Europejski przyjmie rezolucję dotyczącą działalności i współpracy Troiki instytucji, aby uniknąć podobnych błędów w przyszłości.Debata na ten temat odbędzie się w środę, a głosowanie w czwartek.Wydarzyło się:Jean-Claude Juncker kandydatem EPL na szefa KEByły wieloletni premier Luksemburga Jean-Claude Juncker jest kandydatem EPL na nowego szefa Komisji Europejskiej, który zostanie wyłoniony po majowych eurowyborach. Decyzję taką europejscy chadecy podjęli w piątek na kongresie wyborczym w Dublinie.

Junckera poparło 382 uczestników dublińskiego kongresu Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Jego konkurentem był unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Francuz Michel Barnier, który dostał 245 głosów. Więcej >EPL wybiera kandydata na szefa UEEuropejska Partia Ludowa wybrała w Dublinie kandydata na nowego szefa Komisji Europejskiej. Twarzą EPL w majowych euro wyborach został Jean-Claude Juncker, wieloletni premier Luksemburga.Kongres EPL w Dublinie zgromadził około dwóch tysięcy delegatów. Oprócz wyborów kandydata na przewodniczącego KE,  poruszany był temat sytuacji na Ukrainie. Na kongres EPL przybyli również premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, była premier Julia Tymoszenko oraz jeden z liderów majdanu – Witalij Władimirowicz Kliczko.Więcej >Na co wydamy fundusze europejskie?Euro6_european%20union%202012%20pe-epPolska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej , który rozpoczął oficjalne rozmowy z Komisją Europejską na temat wykorzystania funduszy z budżetu UE na lata 2014-2020. Rozmowy dotyczą umowy partnerstwa – kontraktu w którym Polska opisuje w jaki sposób zrealizuje swoje cele rozwojowe przy wykorzystaniu unijnych pieniędzy.Największa część funduszy europejskich dla Polski w latach 2014-2020 rozdysponowana zostanie w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”. Pozostałe realizowane za unijne pieniądze programy to m.in. „Inteligentny Rozwój”, „Polska Cyfrowa” oraz „Wiedza, Edukacja, Rozwój” – program zastępujący „Kapitał Ludzki”.Europo, postaw na bezpieczeństwo!Analiza celów klimatycznych i ich wpływu na  bezpieczeństwo energetyczne w Europie to jeden z tematów obrad ministrów ds. energii UE,  które odbyły się we wtorek w Brukseli.Cele klimatyczne powinny być przede wszystkim realne i w żaden sposób nie powinny zagrażać gospodarkom krajów europejskich. W dzisiejszych realiach Unia musi zwiększać niezależność energetyczną, a wygórowane standardy klimatyczne często są ku temu przeszkodą.Kluczową więc kwestią jest stworzenie i utrzymanie równowagi między polityką klimatyczną, a gospodarczą. Można to osiągnąć poprzez postawienie na przyjazne dla środowiska źródła energii takie jak gaz łupkowy. Europoseł Bogusław Sonik, autor raportu, który dał zielone światło dla wydobycia tego paliwa w Europie, często podkreśla kluczowe znaczenie  gazu łupkowego dla bezpieczeństwa energetycznego.Więcej >Ukraina ratyfikowała memorandum o pomocy 610 mln euro od UERada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała we wtorek memorandum o udzieleniu Ukrainie przez Unię Europejską pomocy makroekonomicznej w wysokości 610 mln euro.Porozumienie między Ukrainą i UE o udzieleniu Kijowowi pomocy w wysokości 610 mln euro na wypełnienie warunków uzyskania pożyczki z MFW na kwotę 15 mld dolarów podpisano w lutym 2013 r., ale za rządów prezydenta Wiktora Janukowycza nie zostało ono ratyfikowane.Więcej >
boguslawsonik.pl