Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

8. marca 2011

Bogusław Sonik (PPE)

Pani Przewodnicząca!

Chciałbym podziękować Panu Komisarzowi Oettingerowi za jego wypowiedź, której udzielił prasie polskiej, mówiąc o tym, że gaz łupkowy to szansa i interes Unii Europejskiej, bo nie chcemy być zależni od importu. Natomiast słuchając Pana Komisarza, chciałbym zachęcić go do większego entuzjazmu w podejściu do skarbu, jakim może być gaz łupkowy. Rozumiem te wszystkie zastrzeżenia dotyczące ochrony środowiska.

Są one oczywiście oparte na pewnych doświadczeniach. Zachęcałbym natomiast, aby Komisja wykazała się większą aktywnością we wspieraniu tych poszukiwań i wykorzystała ten czas, o którym Pan mówi – że za 5 lat mogą być pierwsze rezultaty – do tego, aby wspomóc wszystkich, którzy szukają, aby zastosowane metody nie wpływały negatywnie na środowisko naturalne. Powinno to być przede wszystkim zadaniem Komisji. Także więcej serca – Panie Komisarzu – dla tego gazu łupkowego, który jest w Europie.