Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12 marca 2006, 23:00

Ese_logo

Europejskie Seminarium Eksperckie pod patronatem Bogusława Sonika, Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Senatora Jarosława Gowina, Rektora WSE zaprasza na: Cykl spotkań wokół idei europejskiej: Mówiąc Europa, myślę o…

Zapraszamy studentów krakowskich uczelni do udziału w dyskusjach wokół tekstów podejmujących tematykę europejską. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 17 marca o godz. 14.30 w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, przy ul. Westerplatte 11.

Podczas cyklu spotkań wokół idei europejskiej poruszane zostaną między innymi takie tematy jak:

Czym jest Europa?

Chrześcijaństwo i Unia

Konstytucja dla Europy

Unia i świat

Państwo i władza w UE

Europa i Islam

Spotkania będą odbywać się cyklicznie co dwa tygodnie w formie seminarium, prowadzene przez Pana dr Krzysztofa Szczerskiego (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)

Uczestnicy kursu otrzymają na zakończenie certyfikat uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: europese@gmail.com