Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Zgodnie z projektem ustawodawczym przyjętym na sesji plenarnej we wtorek, zredukowane zostaną limity emisji CO2 dla nowych lekkich pojazdów dostawczych. Do roku 2020 mają one wynosić 147 g/km, w porównaniu z emisją na poziomie 203 g/km obowiązującą obecnie. Powyższy cel zmniejszenia emisji odnosić się będzie do maksymalnych średnich emisji, ustalonych dla producentów w UE, dotyczących pojazdów dostawczych ważących 2,610 ton bez ładunku i 3,5 tony z ładunkiem. Zasady te będą obowiązywały producentów wytwarzających ponad 1 000 pojazdów rocznie.

Przewiduje się również wprowadzenie nowych bardziej miarodajnych procedur badania emisji CO2. Dotychczasowe procedury wykorzystywane przez producentów często nie przynosiły miarodajnych wyników, dlatego posłowie wnioskują o zastąpienie istniejącej procedury badania wpływu na środowisko Światową Procedurą Badania lekkich Pojazdów Dostawczych (WLTP) zdefiniowaną przez ONZ. Komisja zobowiązała się wprowadzić nowe procedury tak szybko jak to będzie możliwe.