Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Polecamy tekst Posła Bogusława Sonika, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

„Przez ostatnie lata polskie firmy nauczyły się efektywnie korzystać ze środków unijnych oraz krajowych funduszy ekologicznych, dzięki którym przeprowadzono ważne inwestycje. Niestety, dobra passa może się skończyć, ponieważ Bruksela przyjęła nowe wytyczne w sprawie pomocy publicznej dla energetyki i ochrony środowiska – pisze poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dofinansowanie, jakie otrzymał sektor energetyczny i paliwowy w latach 2007–2013, szacowane jest na wiele miliardów złotych. Ta pomoc była dla Polski niezbędna z powodu konieczności dostosowania naszej infrastruktury energetycznej do poziomu europejskiego z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego.

Niebezpieczne 
pomysły Komisji

Wszystko wskazuje na to, że od 
30 czerwca tego roku takich możliwości nie będziemy już mieli lub – w najlepszym razie – będą one mocno  ograniczone. Komisja Europejska przyjęła w kwietniu wytyczne w sprawie pomocy publicznej dla energetyki i ochrony środowiska.”

Źródło:

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1109199-Mniejsze-wsparcie-publiczne–dla-energetyki.html