Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Komisja Europejska 9 kwietnia przyjęła nowe zasady, które mają ograniczyć pomoc państwową dla produkcji energii z OZE – energii solarnej, wiatrowej i z biomasy. Nowe zasady będą obowiązywać we wszystkich państwach UE.  Zmniejszenie wsparcia dla OZE, ma również pomóc energochłonnym zakładom przemysłowym i branżom w krajach unijnych, aby odzyskały konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

KE uzasadniła zmiany następująco: koszty inwestowania w OZE znacznie się zmniejszyły w ostatnich latach, zaś znaczne dotacje dla tej branży wytwarzania energii powodują poważne zakłócenia na rynku i podwyższają ceny energii dla końcowych odbiorców. Najwyższy czas, aby OZE zmierzyły się z rynkiem. Nowe zasady tworzą ramy pragmatycznego i skutecznego państwowego wsparcia dla OZE, odpowiadającego warunkom i wymogom rynkowym – powiedział europejski komisarz ds. ochrony konkurencji Joaquin Almunia. Dodał, że Europa powinna realizować swoje ambitne cele polityki klimatyczno-energetycznej przy minimalizacji kosztów i obciążeń podatników i bez dławienia konkurencji na wspólnym rynku. Zasady, które będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. do końca 2020 r. przewidują stopniowe przechodzenie wsparcia dla OZE na wymogi rynkowe. M.in. na aukcyjny system udzielania pomocy państwa oraz na stopniowe odejście od gwarantowanych cen zakupu energii z OZE do cen związanych z rynkiem.

Dotychczas dotacje chroniły producentów energii ze źródeł odnawialnych przed ryzykiem rynkowym, obecnie to ryzyko musi stopniowo stać się ich udziałem, podobnie jak producentów energii konwencjonalnej. Dotyczy to szczególnie energetyki wiatrowej i słonecznej. Ograniczenie dotacji nie dotyczy energetyki prosumen ckiej – takiej jak panele słoneczne na dachach domów mieszkalnych. Nowe przepisy KE ostro skrytykowały ugrupowania ekologiczne, szczególnie Europejska Partia Zielonych.  W Polsce nowy projekt ustawy o OZE, Rada Ministrów przyjęła tego samego dnia, kiedy w Brukseli przyjęto „rynkowe zasady dotowania OZE”. Projekt zawiera m.in. przepisy wprowadzające aukcje na wsparcie dla producentów energii z OZE.