Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

17 listopada 2008, 23:00

W dniu 16 października 2008 r. Senat RP przyjął projekt ustawy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP tego projektu. Celem projektowanej ustawy jest przełużenie, z 1 roku do 2 lat terminu, w którym osoby internowane w oparciu o dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, będą miały możliwość wystąpienia z żądaniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Termin ten będzie określony datą kalendarzową, tj. „do dnia 18 listopada 2009 r.” – napisał przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w liście do Posła Bogusława Sonika.

List jest odpowiedzią na apel Posła Sonika z 6 października br. o przedłużenie terminu obowiązywania ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Ustawa, której termin obowiązywania upływa 18 listopada br. umożliwia osobom internowanym ubieganie się o odszkodowania.