Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Ze względu na Międzynarodowy Dzień Romów, który przypada 8 kwietnia, w Parlamencie Europejskim zorganizowano serię wydarzeń nawiązujących do tej największej mniejszości etnicznej w Europie. Wydarzenia nie skupiały się jednak na promowaniu romskiej kultury; miały na celu przybliżenie społecznych i ekonomicznych problemów tej grupy. Warto zauważyć, że zostały zorganizowane przez wszystkie największe grupy polityczne PE.

Podczas seminariów w Parlamencie przedstawiono kilka filmów (m.in. Nasza Szkoła i Gypsy / Cigan) obrazujących codzienne zmagania Romów zamieszkujących przede wszystkim kraje Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Zarówno filmy jak i przemówienia aktywistów i działaczy organizacji pozarządowych skupiały się przede wszystkim na problemie izolacji społecznej, a co za tym idzie brakiem dostępu do edukacji, służby zdrowia i pomocy społecznej. Zwrócono uwagę na występowanie agresywnych przejawów dyskryminacji o podłożu rasowym oraz na brak pomocy ze strony organów ścigania. 

Podkreślono, że mając na uwadze wartości, na których zbudowana jest UE, należy zwalczać dyskryminacje, szykanowanie i ekskluzję społeczną, z jakimi spotykają się Romowie w Europie. Międzynarodowy Dzień Romów zwraca uwagę na te istotne problemy, motywując prawodawców do działania. Przede wszystkim należy skupić się na integracji społecznej oraz prawidłowo ukierunkować fundusze trafiające do państw członkowskich (jak np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), by jak najefektywniej pomagały zwalczać społeczno-ekonomiczne problemy Romów w Europie.