Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 października rozpoczęła  się dwudniowa międzynarodowa konferencja „Siła Bezsilnych z rewizytą” będąca kontynuacją odbywających się od wielu lat w Willi Decjusza spotkań poświęconych idei wolności. Bogusław Sonik – Prezes Stowarzyszenia Willa Decjusza wygłosił podczas konferencji wykład inauguracyjny.

Konferencji towarzyszyła  ceremonia wręczenia, już po raz jedenasty, Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003). Pierwszą nagrodzoną została Leyli Yunus, walcząca o prawa człowieka w Azerbejdżanie i próbująca  przeszczepić na grunt swojego kraju wartości liberalnej demokracji. Wraz ze swoim mężem, oskarżona o przestępstwa finansowe, musi stawiać teraz czoło więziennej codzienności. Jej przykład pokazuje, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w sferze praw człowieka, które codziennie łamane są poza granicami Unii Europejskiej i sztucznie wytworzonymi ramami „zachodniego świata”.Druga, równorzędna nagroda, przypadła Centrum Dialogu Międzyetnicznego i Tolerancji „Amalipe” z Bułgarii. To ogranizacja, która w kontekst Europejski chce wpisać historię Romów, często pomijaną w głównym nurcie. Centrum przedstawia w pozytywny sposób tradycję i kulturę tego narodu, przyczyniając się do obalenia negatywnych i krzywdzących stereotypów. Przy tym nie zapomina również o praktycznym, codziennym działaniu na rzecz swojej społeczności, pomagając w edukacji czy szukaniu zatrudnienia. 

Specjalnym wydarzeniem była również wystawa fotografii pt. „Siłą” prezentująca chronologiczny rozwój wydarzeń ostatnich miesięcy we Lwowie i Kijowie.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z wydarzenia.

Galeria