Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Poseł Sonik aktywnie uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Prawo do kultury”, która odbyła się 6-7 listopada br w Warszawskim Muzeum Gazownictwa. 

Konferencja w swoich założeniach miała zainspirować do dyskusji na temat konieczności wpisania „prawa do kultury” do Protokołu Dodatkowego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku. Rada Europy nie posiada, choć zapisano w niej „wolność słowa”, „prawo do nauki” czy „prawo do wolności i bezpieczeństwa”. Eksperci Rady Europy. Podstawowe pytanie, jakie zostało postawione w trakcie konferencji brzmiało: czy w wystarczającym stopniu korzystamy dziś w kultury oraz jej zasobów i czy ograniczenia w dostępie do kultury nie wynikają z problemów legislacyjnych.

Program konferencji i szczegółowe informacje na temat prelegentów znajdą Państwo tutaj.