Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 marca 2011, 22:00

1301409233

Poseł Bogusław Sonik weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji Prawa Energetycznego, gdzie 1. kwietnia wygłosi krótki wykład na temat „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w polskiej energetyce”.

Tematyka konferencji organizowanej w Poznaniu między 31. marca a 1. kwietnia przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa skupia się na Trzecim Pakiecie Energetycznym, prawnych aspektach rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii i rynku paliw. Jednym z celów konferencji jest uświadomienie obywatelom, że każdy z nas jest zaangażowany w problemy energetyczne i dlatego każdy powinien być ich świadomy.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.energylaw.pl/