Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

7 stycznia 2003, 23:00

„PROMOCJA KRAKOWA po staremu?

Projekt tegorocznych wydatków na promocję nie zwiastuje rewolucji. Pieniądze zarezerwowano głównie na materiały reklamowe, nieśmiertelne Dni Krakowa oraz dofinansowanie kilku wystaw i festiwali Kraków wydaje na promocję około 6 mln zł rocznie. Mieści się w tym promocja gospodarcza, turystyczna i współpraca międzynarodowa.”

Źródło: Gazeta Wyborcza, 8 stycznia 2003