Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

21 października 2009, 22:00

1256218092

Tegoroczną nagrodą Parlamentu Europejskiego im. Andrieja Sacharowa na rzecz Wolności Myśli uhonorowane zostało rosyjskie stowarzyszenie „Memoriał”. W imieniu laureata nagrodę odbiorą Sergiej KowaliowLudmiła Michaiłowna Aleksiejewa i Oleg Orłow.
Kandydaturę Memoriału do Nagrody Sacharowa zgłoszono dzieki współinicjatywie posła Bogusława Sonika.