Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

8 listopada 2012, 15:15

Rok temu, 1 listopada 2011, Mario Draghi stanął na czele Europejskiego Banku Centralnego. To okazja dla podsumowań jego rocznego bilansu tym bardziej, że Draghi działał w warunkach eskalacji kryzysu długu publicznego w strefie euro.


Prasa przypomina kolejne decyzje nowego szefa EBC, część z nich z pewnością była nietypowa dla tej instytucji i wywoływał sporo kontrowersji: najpierw obniżenie stóp procentowych EBC, potem dofinansowanie banków na preferencyjnych warunkach, potem słynna deklaracja londyńska z 26 lipca („EBC zrobi wszystko co będzie konieczne, w ramach swoich uprawnień, dla ratowania euro. I, proszę mi wierzyć, będzie to wystarczające”), w końcu wrześniowa zapowiedź operacji OMT (Outright monetary transactions). Wszystkie te działania, jak się zdaje, przyczyniły się do złagodzenia kryzysu długu. Z pewnością pozwoliły kupić czas, a w ramach zyskanego w ten sposób czasu pozwoliły wypracować nowe reguły, które mają dać zdrowsze podstawy europejskiej gospodarce.

„Le Monde” wyjaśnia ideę operacji OMT: „Bardzo szybko zwyciężyła ta myśl: nowy program [pomocy dla państw pod ciężarem długu publicznego] zostanie uruchomiony tylko na ściśle określonych warunkach. Jest oczywiste, że EBC nie zakupi długu, jeśli dane państwo nie uruchomi głębokich reform [strukturalnych]. Aby zabezpieczyć się przed zarzutem, że instytucja bez demokratycznej legitymacji dyktuje państwom swoje prawa, przyjęto, że EBC będzie interweniować jedynie wtedy, gdy określone państwo poprosi o środki z europejskiego funduszu pomocowego, co oznacza, że podpisze z państwami-członkami strefy euro program reform. Draghi zadeklarował nawet, że jest gotowy udzielić [na tych warunkach] pomocy >>nieograniczonej<<. Rezultat: rynki uspokoiły się. Przynajmniej jak dotąd …”( http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/31/en-un-an-mario-draghi-a-su-apaiser-les-marches_1783562_3234.html).

Najważniejszą z nowych reguł jest pakt budżetowy. O roli Draghiego w jego powstaniu pisze „Challenges.fr”: „Zarządca waluty euro (…) bez kompleksów działał w sferze kompetencji Komisji Europejskiej, zgłaszając nowe pomysły w tym słynny >>fiscal compact<<, pakt budżetowy, który doprowadził do podpisania nowego traktatu. >>W ciągu dziewięciu miesięcy Mario Draghi zrobił więcej dla przyspieszenia prac rządów państw strefy euro niż Trichet [jego poprzednik], który w ciągu ośmiu lat zadowalał się piętnowaniem nadmiernych deficytów<<, podsumowuje Bruno Cavalier, główny ekonomista Oddo Securities” (http://www.challenges.fr/economie/20121031.CHA2655/europe-super-mario-draghi-fete-sa-premiere-annee-a-la-banque-centrale-europeenne-bce.html).