Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

12. lipca 2007

Bogusław Sonik (PPE-DE):

Pani Przewodnicząca!

Warunkiem sukcesu w polityce jest przede wszystkim wyznaczanie sobie jasnych celów i ich konsekwentna realizacja. Szczególnie w przypadku skomplikowanego systemu politycznego Unii konsekwencja ma kluczowe znaczenie.

W przypadku Ukrainy, rejonu o ogromnym znaczeniu politycznym, gospodarczym i strategicznym, Unia Europejska musi wykazywać żelazną determinację w realizacji wcześniej wyznaczonych celów. Unia Europejska wspomagała Ukrainę w kluczowym momencie jej historii podczas pomarańczowej rewolucji, wtedy, gdy decydował się kierunek, który obierze ten kraj – wschód czy zachód, Unia Europejska czy Rosja. Podjęliśmy właściwą decyzję i trzeba ją konsekwentnie realizować.

Teraz sytuacja jest znacznie mniej dramatyczna. Unia Europejska musi jednak podjąć zdecydowane działania, zmierzające ku integracji Ukrainy ze strukturami unijnymi. Działając na zasadach partnerstwa i solidarności, Unia Europejska powinna wspierać młodą ukraińską demokrację i chronić ją przed wewnętrznymi zagrożeniami. Dalsza integracja ze strukturami Unii Europejskiej wymaga od Ukraińców wzmożonego wysiłku, między innymi w takich obszarach, jak walka z korupcją, modernizacja systemu prawnego i infrastruktury. Bez naszej pomocy Ukraina nie będzie w stanie osiągnąć unijnych standardów w zakresie demokracji i wolnego rynku państwa prawa i oddzielenia polityki od gospodarki.

Z żalem zauważam, że temat Ukrainy nie jest priorytetem dla portugalskiej prezydencji. W dokumencie, który otrzymaliśmy, Ukraina jest co prawda wymieniona, ale szkoda, że w przeciwieństwie do Brazylii nie poświęcono jej osobnego rozdziału. Ukraina to największy kraj europejski, pozostający poza Unią Europejską. Trzeba jej stworzyć wieloletnią perspektywę członkostwa, tak jak to się stało z Turcją.

I jeszcze trochę o europejskiej hipokryzji. Zwolennicy traktatu konstytucyjnego, krytykując traktat nicejski, podnosili jako jeden z głównych zarzutów, iż na jego podstawie nie będzie można rozszerzać Unii Europejskiej, więc teraz niech będą konsekwentni i z taką samą siłą powiedzą, iż traktat reformujący pozwoli podjąć historyczną decyzję o przyszłym członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej.