Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Sześcioro małopolskich europarlamentarzystów podpisze oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie roli bibliotek publicznych w społecznościach europejskich. Dokument został podpisany do tej pory przez ponad 100 posłów do PE z całej Europy.

Z apelem o podpisanie dokumentu zwrócił się do małopolskich eurodeputowanych dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz. Deklarację podpisania oświadczenia złożyli już posłanki i posłowie różnych ugrupowań: Róża Thun, Joanna Senyszyn, Bogusław Sonik, Czesław Siekierski, Jacek Włosowicz i Paweł Kowal.

Woźniakiewicz przypomniał, że posłowie Parlamentu Europejskiego do 7 stycznia 2014 roku mają możliwość złożenia swojego podpisu na oświadczeniu pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie roli bibliotek publicznych w społecznościach europejskich.

czytaj więcej w:

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 29 listopda 2013