Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

16. grudnia 2010

Bogusław Sonik (PPE):

Zdecydowanie należy potępić stosowanie chłosty oraz wszelkich form kar cielesnych i nieludzkiego traktowania. Malezja nie może powoływać się na prawo krajowe, które przewiduje karę chłosty za co najmniej 66 przestępstw, by uzasadniać swoje bezwzględne metody równoznaczne z torturami, które są uznane za nielegalne przez prawo i konwencje międzynarodowe. Alarmujące są również doniesienia Amnesty International, że rośnie liczba uchodźców i emigrantów, którzy są poddawani chłoście w malezyjskich więzieniach.

Unia Europejska, która od wejścia traktatu lizbońskiego dysponuje bardziej skutecznymi, niż dotychczas metodami umożliwiającymi ochronę praw człowieka, powinna wykazać większą inicjatywę w walce z brutalnym traktowaniem ludzi na świecie. Ponadto przestrzeganie praw człowieka powinno stać się kluczowym warunkiem Unii Europejskiej dla rozwijania dalszej współpracy politycznej z Malezją.