Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 czerwca 2008, 22:00

„Jest związek między anonimami pisanymi na Pyjasa a jego śmiercią – mówi Bogusław Sonik. 

„Super Express”: – Działał pan z Lesławem Maleszką w Studenckim Kole Solidarności w Krakowie. Jak pan go wspomina?
Bogusław Sonik: – Maleszka zajmował się głównie ideami, książkami, debatowaniem. Był typem intelektualisty, niezwracającym uwagi na otoczenie, ubiór, pieniądze. Zdawał się żyć według zasady: „jakoś to będzie, oby do jutra”…”

Źródło: Super Express, 27 czerwca 2008

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2008_06_27_SUPER_EXPRESS_MALESZKA_DO_PROKURATURY.pdf