Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

20 listopada 2012, 15:15

– Posłowie z frakcji zielonych i liberałów zgłosili do mojego raportu poprawkę, która postuluje wprowadzenie moratorium na wydobycie gazu łupkowego w całej UE – mówi Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego

„Rz”: Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Czego konkretnie będzie dotyczyła?

Podczas sesji parlamentu, która odbędzie się w Strasburgu, będą omawiane dwa już wcześniej opublikowane raporty. Pierwszy, Komisji Przemysłu i Energii, przygotowany został przez grecką posłankę Niki Tzaveli na temat przemysłowych i energetycznych aspektów gazu łupkowego w Unii Europejskiej. Drugi raport w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego na środowisko naturalne został opracowany przeze mnie dla Komisji Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej w wywiadzie z Bogusławem Sonikiem:

Źródło: Rzeczpospolita, 2o. listopada 2012

Załączniki