Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Aktualne wydarzenia  pokazują, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego powinna być jednym z priorytetów polskiej i europejskiej polityki. Na nowo odżywa debata o gazie z łupków i szansie jaką może przynieść jego eksploatacja, szczególnie w kwestii niezależności energetycznej Polski i Europy. W styczniu Komisja Europejska dała zielone światło dla wydobycia gazu z łupków. Dzięki Raportowi SONIKA udało się wypracować stanowisko Parlamentu Europejskiego, które stało się podstawą takiej decyzji KE oraz polskiego sukcesu w kończącej się kadencji PE.

Obecnie konieczny jest silny, merytoryczny głos w dyskusji o gazie z łupków. W związku z tym zapraszamy debatę otwartą „ŁUPKI, nasza przyszła energia?”, która odbędzie się w poniedziałek, 17 marca 2014 roku o godzinie 11.00 w Auli Głównej (budynek A0) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uczestnikami debaty będą:

Sławomir Brodziński – Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska

prof. dr. hab. Jerzy Nawrocki – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – Kierownik Katedry Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH

prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – Zastępca Kierownika Katedry Inżynierii Naftowej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH

prof. dr hab. Piotr Such – Zastępca Dyrektora ds. Poszukiwań Złóż Węglowodorów, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

dr inż. Andrzej Sikora – Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych

dr Adam Czyżewski  – Główny Ekonomista PKN Orlen

Jerzy Hadro – Geolog, Chevron Polska Energy Resources Sp. z o. o.

Małgorzata Kołodziej-Nowakowska – Ekspert ds. Energii i Środowiska, Instytut Rozwoju Regionalnego, moderator debaty

Debata organizowana jest przez Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, przy wsparciu Delegacji Polskiej EPL w Parlamencie Europejskim we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, studentami AGH, ambasadorami programu GeoTalent, Klubem Jagielloński i Instytutem Rozwoju Regionalnego.

Serdecznie zapraszamy na debatę. Potwierdznie udziału prosimy przesłać na adres boguslawsonik@boguslawsonik.pl

Szczegółowe informacje