Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

14 czerwca 2012, 13:45

W 2015 roku dzięki rosnącemu wydobyciu gazu niekonwencjonalnego pracę w Stanach Zjednoczonych będzie mieć blisko 1,5 mln ludzi, a przychody do krajowego budżetu wyniosą 49 mld dolarów – to wnioski z najnowszego raportu IHS Global Insight.

Opracowanie IHS Global Insight firmuje amerykańska organizacja Natural Gas Alliance. Dane za 2010 rok pokazują, że dzięki eksploatacji tych zasobów pracę miało ponad milion ludzi. W 10 stanach, gdzie prowadzono największe wydobycie, pracowało ponad 693 tys. ludzi; liderem jest Teksas, gdzie prace w tym sektorze znalazło 288 tys. osób.

Autorzy raportu prognozują, że w całych Stach Zjednoczonych w 2015 roku przy eksploatacji zasobów niekonwencjonalnych będzie zatrudnionych prawie 1,2 mln ludzi, natomiast ponad 268 tys. osób – w firmach świadczących usługi i dostarczających produkty na ich rzecz (także w tych stanach, gdzie nie ma złóż i wydobycia). W kolejnych latach przybędzie miejsc pracy – zarówno bezpośrednio przy eksploatacji złóż, jak i poza nią i – według raportu – w 2035 roku będzie ich w sumie 2,4 miliona. Poza tym raport pokazuje, że dzięki wydobyciu gazu niekonwencjonalnego przychody do budżetu krajowego sięgać będą 49 mld dolarów rocznie w perspektywie do 2015 roku. Natomiast w kolejnych latach jeszcze wzrosną – do 85 mld dolarów w 2035 roku.

Czytaj więcej:

Źródło: Wprost, 3. lipca 201