Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W nawiązaniu do interpelacji Posła Bogusława Sonika w sprawie wykazu nieruchomości przejętych przez państwo polskie na mocy umów indemnizacyjnych w załączeniu przedstawiamy listę 344 nieruchomości w Krakowie, za które zostało przyznane odszkodowanie na podstawie międzynarodowych umów odszkodowawczych.

Poniżej apel Posła Sonika:

Szanowni Państwo

w związku z podjętymi staraniami o wyjaśnienie problemów reprywatyzacji w Krakowie, zwracam się do osób posiadających informacje o wszelkich nieprawidłowościach w tym temacie.

Informacje od Państwa będą bardzo pomocne. Proszę o kontakt telefoniczny 12-423-27-27 albo mailowy boguslawsonik@boguslawsonik.pl

Z poważaniem
Bogusław Sonik

Źródło:

https://web.archive.org/web/20190909210050/http://www.boguslawsonik.pl/system/pictures/4636/original/nieruchomo%C5%9Bci%201.pdf?1480606193