Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12 września 2005, 22:00

„W imieniu Stowarzyszenia Maj 77 żądamy, aby Pan odwołał ze stanowiska dyrektora Biura Rzecznika Interesu Publicznego Waldemara Mroziewicza, który w czasach PRL pracował w strukturach Służby Bezpieczeństwa. W ustawie regulującej działania rzecznika interesu publicznego (ustawa z 11 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami) czytamy, że na stanowisko rzecznika może być powołany ten, kto „nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z nimi w okresie od 22 lipca 1944 do 10 maja 1990 r.” (art. 17 ust. 1 pkt 3). Jeśli ustawa zabrania byłemu pracownikowi SB pełnić funkcje rzecznika lub jego zastępcy, to oczywiste jest, że człowiek kierujący biurem jako jednostka pomocnicza rzecznika nie powinien być byłym oficerem SB…”

Źródło: Rzeczpospolita, 13 września 2005