Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

11 kwietnia 2011, 22:00

„Są zawody i role społeczne, które wymagają intelektualnej rzetelności. Należą
do nich z pewnością: nauczyciel akademicki, etyk, filozof, członek elity intelektualnej. Po przeczytaniu felietonu Magdaleny Środy pt. „Kiwacze z europarlamentu” („Gazeta” z dnia 6 kwietnia) widzę, że ta oczywistość nie jest jasna dla wszystkich. Prof. Środa napisała m.in.: „Jeśli Sonik znalazł się w PE z list PO, które oficjalnie mieni się nowoczesną partią, to powinien raczej wzmacniać ideę społeczeństwa obywatelskiego i organizacje, które walczą o prawa kobiet. () Czyżby poseł Sonik kiwał również swoją partię?”. Ten dziwny atak wziął się stąd, że zarekomendowałem w klubie EPL (Europejska Partia Ludowa) odrzucenie zapisu z takimi słowami: „Unia Europejska i państwa członkowskie muszą spierać społeczeństwo obywatelskie i organizacje kobiet, które propagują prawa kobiet, w tym prawa kobiet w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych ”. Słowo „muszą” ma charakter bezwzględnego zobowiązania. A pod pojęciem „prawo reprodukcyjne” kryje się m.in. prawo do aborcji…”

Źródło: Gazeta Wyborcza, 12 kwietnia 2011