Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Okazuje się, że zbyt skomplikowane zasady dotyczące przeniesienia rejestracji samochodu pomiędzy państwami UE to jeden z 20 najczęściej wskazywanych przez obywateli Unii problemów, uprzykrzających im codzienne życie. Dlatego też członkowie komisji ds. rynku wewnętrznego (IMCO) przegłosowali we wtorek, 9. lipca rezolucję, mającą ograniczyć formalności i ułatwić przeprowadzkę wraz z samochodem. Takie posunięcie może przynieść, jak się okazuje, nawet 1,5 miliarda euro oszczędności rocznie.

 Propozycja Komisji skupia się na trzech sprawach. Po pierwsze trzeba wykazać, w którym kraju należy zarejestrować samochód w przypadku częstego pokonywania granic (np. dojazdy do pracy w innym państwie). Po drugie PE proponuje stworzyć europejską bazę danych, dzięki której dokumenty będę przesyłane pomiędzy krajami członkowskimi. I po trzecie propozycja daje obywatelom i firmom możliwość wyboru między zwykłymi narodowymi tablicami, a tymi unijnymi (dla wszystkich pojazdów, które będą musiały być przerejestrowywane z powodu przeniesienia do innego państwa członkowskiego, jeśli jest to zgodne z krajowymi przepisami).

Nowe przepisy na pewno w znacznym stopniu ułatwią procedurę związaną z kupnem samochodu za granicą, czy też formalności związane z wynajmem, co pozwoli obywatelom i firmom zaoszczędzić czas i pieniądze. Stworzenie europejskiej bazy danych może ułatwić pracę policji i ograniczyć kradzieże pojazdów.

 Rezolucja w tej kwestii zostanie poddana pod głosowanie podczas sesji plenarnej PE na początku 2014 r.