Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wczoraj podczas sesji plenarnej w Strasburgu, przyjęto porozumienie dotyczące instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), mającego w budżecie na lata 2014-2020 zapewnić 29,3 mld € na rozwój transeuropejskiej sieci transportu i energetyki. W oddzielnym głosowaniu zatwierdzono również przebieg poszczególnych korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Projekt ten, wraz z finansowaniem ma pomóc w utworzeniu spójnych korytarzy transportowych na terenie całej Unii Europejskiej, wydatnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności unijnej gospodarki, poprzez zwiększenie mobilności mieszkańców, poprawę sprawności przewozu towarów i budowę brakujących ogniw, takich jak połączenia transgraniczne, mosty i tunele. Naterenie Polski sieć ta obejmuje m.in. drogę „Via Baltica” z Warszawy do krajów Bałtyckich, autostradę A4, oraz modernizację głównych szlaków kolejowych, mającą doprowadzić do wzrostu prędkości przewozu towarów.

Planowana linia kolejowa Podłęże-Piekiełko, mająca znacznie usprawnić ruch kolejowy z Krakowa do Podhala, Nowego Sącza i dalej – do Muszyny i na Słowację nie znalazła się na liście TEN-T. Jednakże szanse na budowę linii nie zostały przekreślone, jako, że linia ta znalazła się na liście w programie operacyjnym na lata 2014-2020. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest opracowanie nowego studium wykonalności, a dopiero następnie będzie można rozpatrzyć, czy znajdą się środki na budowę linii, co nie jest wykluczone, z racji alokacji dużej części środków z Komisji Europejskiej na rozwój kolei.