Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Kwalifikacje polskich pielęgniarek, które przed 2004 r. ukończyły licea medyczne, będą automatycznie uznawane w UE, co pozwoli im na podejmowanie pracy w całej UE. Stanie się tak dzięki uchwalonym 9 października br .zmianom dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

Dotychczas w całej UE automatycznie uznawane były kwalifikacje tylko tych polskich pielęgniarek, które ukończyły studia magisterskie lub uzyskały licencjat. W UE nie mogło podjąć pracy 70 proc. spośród 190 tys. polskich pielęgniarek, które przed wejściem Polski do UE ukończyły nieistniejące już licea medyczne. Ich kwalifikacje nie były uznawane, co teraz się zmieni dzięki uchwalonej w środę dyrektywie.