Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 listopada 2011, 23:00

1322494071

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli ma miejsce konferencja „Re-thinking Realities. Europe as an Agora of Interaction”, organizowana m.in. przez Posła Bogusława Sonika, podsumowująca 4 międzynarodowe spotkania prowadzone w gronie europejskich myślicieli i naukowców na temat kulturowego obywatelstwa i kulturowej przyszłości Europy.

Konferencja podzielona jest na dwa bloki tematyczne; podczas pierwszego z nich, zatytułowanego „Citizenship, Urbanity, Democracy” zgromadzeni goście będą starali się odpowiedzieć na pytanie o post-narodowe społeczeństwo. Druga części spotkania, nazwana „Citizenship, Interculturality, Cosmopolitism” będzie natomiast próbą uchwycenia kreatywnej interakcji, jaka zachodzi między grupami społecznymi a jednostkami.

Dzisiejsza Konferencja zamyka cykl 3 spotkań, odbywających się w ramach formuły European Trail, które od 2010 roku były organizowane w Barcelonie, Gandawie i węgierskim Köszeg. Spotkania te skupiały się na zagadnieniach związanych z tematem współczesnego obywatelstwa, kształtowanego w oparciu o ideę metropolitarnych miast, posiadających wyraźnie kosmopolityczny charakter.

Ostatnie, jutrzejsze spotkanie, nazwane „Europa as an Agora of Interaction” nawiązuje do miejsca jego odbywania, Brukseli, jako współczesnej Agory Europy. Zebrani na konferencji myśliciele, ludzie nauki i kultury będą starali się odpowiedzieć na pytania o nasze realia kulturowe, realia Unii Europejskiej.