Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski zaproponował dziś dwukrotne zwiększenie budżetu programu Kreatywna Europa. W przyjętym stanowisku ws. rozporządzenia, które ustanawia ramy nowej edycji programu na lata 2021-2027, europosłowie wnioskują o budżet wysokości 2,806 mld euro, tak aby zwiększyć inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł, wesprzeć sektor muzyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Prace nad sprawozdaniem z ramienia Grupy EPL koordynował poseł Bogusław Sonik.

Europa przez wieki promieniowała na świat swoją kulturą. Europejscy twórcy podbijali serca i umysły mieszkańców naszego kontynentu. Stanowili inspiracje dla oddalonych od Europy ziem. Dzisiaj w czasach globalizacji Unia Europejska powinna wspierać naszych twórców, organizatorów kultury, filmowców, muzyków, dziennikarzy w ich planach współpracy i realizacji wspólnych projektów europejskich. Odpowiedzą na to wyzwanie jest program Kreatywna Europa, który zakłada finansowanie na lata 2021-2027 takich właśnie działań. Parlament europejski wnioskuje, aby podwoić kwotę przeznaczoną na jego realizację, tak aby osiągnąć 2,8 mld euro- powiedział po głosowaniu poseł Sonik.

Zadaniem programu jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: Media, Kultura oraz części międzysektorowej, która będzie finansować małe i średnie przedsiębiorstwa i inne organizacje z pogranicza mediów i kultury.

Podprogram Media, tak jak dotychczas, będzie służył wspieraniu rozwoju, dystrybucji i promocji europejskich filmów i  programów telewizyjnych. Ma także zapewniać finansowanie projektów audiowizualnych i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. W nadchodzących latach zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł i innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na rzeczywistości wirtualnej. Stworzony zostanie internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. 

Podprogram Kultura z kolei ma wspierać promocję europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. To w ramach tego podprogramu, powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę międzynarodową. Nowym elementem tego komponentu będzie wspieranie sektora muzyki.

W części międzysektorowej natomiast nowością jest finansowanie sektora mediów i dziennikarstwa śledczego. Z tego podprogramu finansowane też  będą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne organizacje z pogranicza mediów i kultury.

-Szczegółowych informacji o możliwości korzystania z programu Kreatywna Europa będą udzielać biura informacji w każdym kraju członkowskim. Mam nadzieję, że również polskie organizacje aktywnie wezmą udział w tym programie, korzystając z możliwości finansowania naszych sektorów kulturalnych i kreatywnych – dodał poseł Sonik.

Program Kreatywna Europa jest reprezentowany w Polsce przez Creative Europe Desk Polska, którego celem jest promocja programu Kreatywna Europa wśród polskich firm i instytucji działających w sektorach audiowizualnym, kultury i kreatywnym poprzez udzielanie wszelkich informacji o obszarach dofinansowania, terminach składania wniosków, warunkach ubiegania się o granty oraz wsparcie w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.