Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Rozwijając koncepcję Zazielenienia Alei Trzech Wieszczów, której pomysłodawcą był Poseł Bogusław Sonik i działaniami podjętymi przez Zarzad Zieleni Miejskiej zapraszamy na konferencję: „Zieleń Miejska Krakowa w obliczu presji – wyzwaniem dla naukowych badań innowacyjno – wdrożeniowych na przykładzie fitoremediacji Alei Trzech Wieszczów”, która odbędzie się 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia przy ul. Lea 203, sala L02, w godzinach 12:00-14:00.
Celem konferencji jest zaprojektowanie badań mających na celu diagnozę środowiska roślin wobec „presji” miasta oraz opracowanie działań wdrożeniowych.