Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

11. marca 2010

 Bogusław Sonik (PPE):

Panie Przewodniczący!

 Ze smutkiem trzeba przyjąć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Korei Południowej o zgodności kary śmierci z konstytucją. Decyzja ta to krok wstecz w stosunku do trendów, jakie panują w tym kraju, gdzie od dekady nie przeprowadzono kary śmierci. Ostatnia egzekucja została wykonana 13 lat temu. Aktualnie w celach śmierci oczekuje na wykonanie wyroku aż 57 skazanych.

Trzeba krytycznie podejść do decyzji trybunału Korei Południowej. Kraj ten jako lider gospodarczy regionu powinien szczególnie dawać przykład w kwestii przestrzegania praw do życia każdej jednostki. Kara śmierci nie jest zgodna ze współczesnym systemem sądownictwa karnego i wbrew obiegowym opiniom wcale nie prowadzi do spadku przestępczości.