Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W drugiej połowie grudnia Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu konsultacji społecznych ws. przyszłości rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, w tym gazu łupkowego. To pierwszy krok KE w kierunku zapowiadanego przeglądu regulacji środowiskowych i przedstawienia stanowiska ws. wydobywania gazu łupkowego. W obliczu mobilizacji oponentów eksploatacji gazu z łupków, bardzo ważne aby ankietę wypełniło również jak najwięcej jego zwolenników. Jak pokazują badania – znaczna większość polskiego społeczeństwa popiera eksploatację łupków.

Konsultacje prowadzone są przez internet, a wziąć w nich udział może każdy. Wystarczy wypełnić online ankietę na stronie Komisji Europejskiej, która dotyczy możliwości i wyzwań związanych z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi, a także środków, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla środowiska i zdrowia ludzi.

Pytania ankiety dostępne są w języku angielskim, niemieckim i francuskim, ale odpowiedzi można udzielać w języku każdego z krajów członkowskich – również po polsku. Aby ułatwić Państwu jej wypełnianie, w załączniku prezentujemy roboczą (nieoficjalną), przetłumaczoną wersję pytań przygotowaną przez biuro Posła do PE Bogusława Sonika!!!

Konsultacje potrwają do 23 marca 2013 roku. W pierwszej połowie 2013 r. KE chce również przeprowadzić otwarte spotkania konsultacyjne. Czytaj więcej o gazie łupkowym

Załączniki