Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 sierpnia 2011, 22:00

1313504760

W rozstrzygniętym 15 sierpnia konkursie na najpiękniejszy bukiet zielny, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa, I nagrodę otrzymały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze Sławkowic (w Krakowie) oraz Pani Krystyna Boroń (w Podstolicach).

Pozostałe nagrody w krakowskiej edycji konkursu otrzymały:
– II nagroda Pani Katarzyna Trojanowska,
– III nagoda Pani Bronisława Stelmach,
– wyróżnienie: członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Łany

W Podstolicach kolejne miejśca zajęły:
– II miejsce Pani Grażyna Chlebda,
– III miejsce Pani Stefania Gawor,
– wyróżnienie Pani Kazimiera Stachura

Ponadto zarówno w Krakowie, jak i w Podstlicach jury przyznało 30 wyróżnień pozaregulaminowych.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienia pozaregulaminowe przyznane w Krakowie:

 1. Zofia Sukta
 2. Kazimiera Sadowska
 3. Janina Wajsman, Stowarzyszenie Nasza Skawina
 4. Anna Musialska – Surma
 5. Maj Helena
 6. Władysław i Jadwiga Galiak
 7. Elżbieta Augustynek
 8. Sylwia Kucharska
 9. Marta Krzemień
 10. Koło Gospodyń Wiejskich Laskowa
 11. Julia Borkowska
 12. Anna Padoł
 13. Małgorzata Potoniec
 14. Michalina Klimczak
 15. Maria Korolska
 16. Stanisława Motyka
 17. Marta Nowobilska
 18. Koło Gospodyń Wiejskich Ostężnica
 19. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gościnna Dąbrowa
 20. Joanna Sikora
 21. Ewa Poniatowska
 22. Krystyna Kozień
 23. Janina Bzdyl
 24. Teofila Skotniczna
 25. Koło Gospodyń Wiejskich Jerzmanowice
 26. Joanna Przebinda
 27. Zofia Sioło
 28. Helena Jaszczyk
 29. Zofia Olchawska
 30. Zofia Todor