Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dniach 9-10 kwietnia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się Międzynarodowy Studencki Kongres Naftowy ‘East Meets West’. Patronat nad wydarzeniem objął Poseł Bogusław Sonik.

Kongres jest jednym z największych i najbardziej znanych tego typu przedsięwzięć na świecie. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku jako nieduża konferencja, aby przez kolejne lata ewoluować i rozwinąć się do obecnych rozmiarów. ‘East Meets West’ jest doskonałym przykładem na to, jak szalony studencki pomysł można przeistoczyć w wielkie, profesjonalne, międzynarodowe wydarzenie. Dzisiaj  zajmuje ono bardzo ważne miejsce na światowej mapie wydarzeń naftowych.

Kongres od samego początku pełni rolę pomostu pomiędzy szeroko rozumianym przemysłem naftowym, a środowiskiem uniwersyteckim. Jest okazją do spotkania studentów i profesjonalistów, do zderzenia dwóch całkowicie różnych podejść: studenckiego – pełnego zapału, pomysłów i wyobrażeń oraz profesjonalnego – opartego na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Rozmowy i spotkania owocują licznymi ciekawymi pomysłami i projektami.

Corocznie mamy zaszczyt gościć około 400 osób, w tym wielu wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu, będących autorytetami w swoich dziedzinach. W ciągu wszystkich dotychczasowych edycji w Kongresie udział wzięli obywatele ponad 40 krajów leżących na 5 kontynentach. Gościliśmy przedstawicieli ponad 20 dobrze znanych, międzynarodowych firm sektora energetycznego. Od samego początku cieszymy się wsparciem władz Akademii Górniczo – Hutniczej, przedstawicieli władz państwowych i lokalnych, mediów oraz przedsiębiorstw. Patronatem honorowym Kongres obejmowali m.in. Jego Magnificencja Rektor AGH, Marszałek Województwa Małopolskiego, Minister Gospodarki, Minister Środowiska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Każdego roku w ramach Kongresu odbywają się dwa konkursy prac studenckich, w których niezależne jury wybiera najlepszą prezentację oraz najlepszy plakat. Pozostałe sesje nieustannie ewoluują, w różnych latach odbywały się: Sesja Techniczna, Sesja Karierowa, Panel Distinguished Guests, Prezentacje Sekcji Studenckich SPE oraz warsztaty tematyczne. Równolegle do paneli kongresowych każdorazowo odbywają się targi kariery oraz sesje rekrutacyjne.

W czasie Sesji Technicznych przedstawiciele przemysłu prezentują najnowsze rozwiązania technologiczne. Sesje Karierowe są dla studentów doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą zaproszonych przez nas firm. Panel Distnguished Guests to ogromna dawka wiedzy, doświadczenia i cennych porad, jakie na przykładzie swoich ścieżek kariery serwują studentom wybitni przedstawiciele przemysłu naftowego. Prezentacje Sekcji Studenckich SPE to dla każdego studenta zaangażowanego w działalność tej organizacji niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń oraz zaczerpnięcia inspiracji do realizacji nowych projektów. Każdego roku uczestnikom Kongresu proponujemy udział w warsztatach tematycznych – do tej pory przeprowadzone zostały m.in. zajęcia przygotowujące do rekrutacji oraz warsztaty pomagające lepiej organizować pracę sekcji studenckiej. Sesje rekrutacyjne niejednokrotnie pokazały, że uczestnicy Kongresu ‘East Meets West’ to doskonały materiał na pracownika – wielu studentów po rozmowach rekrutacyjnych zostało zaproszonych na staże oraz otrzymało propozycję pracy.

Bardzo ważną częścią Kongresu ‘East Meets West’ jest integracja jego uczestników. Dlatego też stałym elementem każdej edycji są bankiet i oficjalna kolacja, w czasie których nasi goście poza miłym spędzeniem czasu mają okazję zasmakować polskiej gościnności i lepiej poznać innych uczestników. Specjalnie dla studentów w dzień poprzedzający oficjalne rozpoczęcie Kongresu organizujemy zajęcia integracyjne, takie jak choćby gra miejska.

Co roku, niezmiennie, uczestnicy Kongresu są oczarowani atmosferą, jaka otacza ‘East Meets West’ – sposobem organizacji, otoczeniem, nowo poznanymi ludźmi, Krakowem. Wiele nawiązanych znajomości przerodziło się w trwałe przyjaźnie, a niektórzy uczestnicy corocznie powracają, już nie jako studenci, ale jako przedstawiciele firm naftowych.