Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 lipca 2011, 22:00

1310651350

Poseł Bogusław Sonik weźmie udział w dniu jutrzejszym w konferencji zatytułowanej „Wyzwanie dla Polskiej Prezydencji: zrównoważony rozwój jako imperatyw gospodarczy i ekologiczny”, organizowanej przez Europejskie Biuro Ochrony Środowiska przy wsparciu polskiego Ministerstwa Środowiska.

Celem konferencji jest dyskusja na tematy: jak zazielenić gospodarkę UE oraz jak zazielenić Wspólną Politykę Rolną? Tematy te będą prawdopodobnie dominować w politycznej agendzie Unii Europejskiej podczas Polskiej Prezydencji i po jej zakończeniu.

Kierunki, zakres i ambicje opracowywanej obecnie Mapy Drogowej Efektywnego Wykorzystania Zasobow wraz z planami Komisji Europejskiej w zakresie klimatu i energii, jak rownież propozycje dotyczace nowej WPR, są ważnymi czynnikami decydującym o zazielenieniu gospodarki UE.

Gośćmi konferencji będą między innymi: Nick Johnstone, OECD, Janez Potocnik, Komisarz ds. Środowiska, reprezentant Komisji Europejskiej ds. Klimatu, Luigi Meli, CECED/Coalition for Energy Savings, Andrzej Kraszewski, polski Minister Środowiska, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jako prelegent wystąpi również Wiceprzewodniczący Komisji środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Bogusław Sonik.