Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 maja 2008, 22:00

1210775006

Problematyce patiotyzmu poświęcona będzie organizowanana przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellńskiego konferencja, która odbędzie się dnia 19 maja br. na Zamku w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13 (sala 1.12).
Konferencję otworzą prof. dr hab. Zdzisław Mach oraz poseł Bogusław Sonik, który objął imprezę patronatem.
Kontakt: konferencjapatriotyzm@gmail.com

Tematem konferencji będzie patriotyzm w kontekście zmian systemowych i ustrojowych, a przede wszystkim pokoleniowych zachodzących w społeczeństwie polskim. Konferencja dotyczyć będzie także zagadnienia tożsamości narodowej w warunkach tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego. Problematyka ta obecna jest w dyskursie publicznym, co wskazuje na potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące patriotyzmu i tożsamości narodowej.